Határtalanul program 2024

Győrvári és vasszécsenyi iskola kirándulása a Határtalanul program keretében Erdélyben

Háromszéki kalandok

Nagyvárad – Király-hágó – Bánffyhunyad – Kolozsvár – Marosvásárhely – Szováta – Székelyudvarhely – Tusnádfürdő – Szent Anna-tó – Mohos tőzegláp – Torja – Kézdivásárhely Maksa – Sepsiszentgyörgy – Déva – Arad

2024.05. 06-án kora hajnali órákban indult 19 diákkal Győrvárról, majd 13 fő tanuló csatlakozott hozzánk Vasszécsényben. Hosszú utazás állt előttünk, mire elértük első megállónkat, Nagyváradon. Itt találkoztunk az idegenvezetőnkkel, aki a következő napokban végig segítette az utunkat. Az első állomásunk a nagyváradi katedrálisnál volt, a székesegyház kiállítóteterében, azaz a püspöki palotában láthattuk Szent László hermáját, amely a szent koponyájának egy darabját őrzi.

A Kanonok sort, majd a központban található szebb épületeket is megcsodáltuk. Utunkat Erdély történelmi kapujában, vagyis a Király-hágón folytattuk, ahol egy kis pihenőt tartottunk, megcsodáltuk a gyönyörű kilátást Erdély hegyeire.

A következő megállónk Kalotaszeg „fővárosában”, Bánffyhunyadon volt, ahol Kalotaszeg legnagyobb református templomát, ezáltal  pedig a Kalotaszegre oly jellemző református templomok sajátosságait ismerhettük meg.

A nap utolsó megállója Kolozsváron volt, ahol a belváros megismerése közben láthattuk Mátyás király lovasszobra mellett a szabók bástyáját, valamint a Kolosmonostort, Mátyás király szülőházát és a városfalat is.

Ezután felkerestük első szállásunkat Magyarfenesen, a Restaurant Csanit, ahol kedves vendéglátók fogadtak, nagyon finom vacsorával.

2024.05. 07-én, második napunkat Marosvásárhely Kultúrpalotájában kezdtük, amely szecessziós stílusban épült. A kállítótérben láthattuk a magyar történelmet bemutató mozaikokat. A hangversenyteremben belehallgathattunk a városi szimfonikusok próbájába és megnéztük a harmadik emeleten található képtárat is.

Ezután Szovátán körbesétáltuk a Medve-tavat, illetve matemetikai-kémiai feladatlapokat töltöttünk ki, Korondon pedig megnéztük a kézműves termékeket.

A következő három éjszaka Tusnádfürdőn, a Tusnád-kempingben szálltunk meg.

2024.05. 08-án meglátogattuk a helyi Jókai Mór Általános Iskolát.

Több forrást is útba ejtve, finom, egészséges vizüket megkóstolva, sétát tettünk az Apor bástyához, ahonnan nagyon szép kilátás tárult elénk: az Olt partján fekvő Tusnádfürdőt láthattuk madártávlatból. Nagyon szépen látszott Tusnádfürdő városa.

Majd késődélután felkerestünk egy Kovács Csaba méztermelőt, aki a méztermelésről és fogyasztásról, valamint a helyi jellegzetes mézekről is tájékoztatást nyújtott csapatunknak.

2024.05. 09-én Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen és a Szent-Anna tónál telt. Háromszék legnagyobb városába, Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeumban feltárul előttünk a székelyek történelme. A Szent Anna-tónál a Mohos tőzegláp titkaival szembesültünk, ami Európa egyik legnagyobb lápja. Torján találkozhattunk, a világ legnagyobb kopjafájával, illetve a világ legnagyobb székely kapujával. Kézdivásárhelyen a különleges udvarterekkel ismerkedünk meg, illetve megnézzük a múzeumot, ami főleg „baba múzeumként” emlegetnek. Visszafelé útba ejtjük Maksát, ahol Gábor Áron, a nagy ágyúöntő sírja előtt tisztelgünk.

Utolsó napunkat 2024. 05. 10-én Déva váránál és Aradon töltöttük. Déva váránál előadtuk a vár történetéről szóló dramatikus jelenetünket, majd Aradon megkoszorúztuk a vértanúknak állított emlékművet.