COOKIE-K KEZELÉSE ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS

Az Győrvári Béri Balogh Ádám Általános Iskola a tarhely.eu alá tartozó domain(ek) alatt működő honlapon cookie-kat (sütiket) használ.

 

Mi az a cookie?

A cookie egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor Ön egy webhelyet látogat meg. A cookie-k számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait és általánosságban megkönnyítik a honlap használatát.

 

A cookie-kal weboldalunk nem gyűjt és nem tárol személyes azonosításra alkalmas adatokat. Így ezek a cookiek nem tudják Önt személy szerint beazonosítani.

 

Az Győrvári Béri Balogh Ádám Általános Iskola milyen cookie-kat és mire használ?

 

Az Győrvári Béri Balogh Ádám Általános Iskola a cookie-kat a következő célokból használja:

➢ információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használja Ön a honlapot – annak felmérésével, hogy a honlap melyik részeit látogatja, vagy használja leginkább, így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk Önnek még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat,

➢ honlap fejlesztése.

 

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezek a cookie-k ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék honlapunkat, használják annak funkciót, pl. többek között az Ön által adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során.

Ezen cookie-k érvényességi ideje kizárólag az Ön aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával ezek a cookie-k automatikusan törlődnek a számítógépéről.

Ezen cookie-k alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek honlapunk használatát.

 

Használatot elősegítő “maradandó sütik” persistent cookie-k

A “maradandó sütik” (persistent cookie) a honlap elhagyását követően is tárolódnak a számítógépen, notebookon vagy mobileszközön.

Ezen cookie-k segítségével a honlap felismeri Önt, mint visszatérő látogatót. A maradandó sütik önmagukban nem hordoznak személyes adatot és csak a kiszolgáló adatbázisában tárolt összerendeléssel együtt alkalmasak a felhasználó azonosítására. Ezek a sütik lehetőséget biztosítanak arra, hogy megjegyezhessük a honlapunk által felkínált szolgáltatásokkal kapcsolatos választásait.

 

Teljesítményt biztosító cookie-k

A Google Analytics cookie-kat arra használjuk, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink honlapunkat. Ezek a cookie-k nem tudják Önt személy szerint beazonosítani (az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik), olyan információkat gyűjtenek, mint pl., hogy melyik oldalt nézett meg a látogatónk, a felhasználó a honlap mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek. Mindez honlapunk fejlesztése, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javítása céljából történik.

 

Hogyan ellenőrizheti és hogyan tudja kikapcsolni a cookie-kat?

Minden modern böngésző engedélyezi a cookie-k beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a cookie-kat, de ezek általában megváltoztathatók.  Amennyiben Ön nem kívánja a cookie-k használatát engedélyezni, vagy törölni kívánja a weboldalunkról származó cookie-kat, ezt megteheti.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a cookie-k célja honlapunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesek honlapunk funkcióinak teljes körű használatára (nem lesz elérhető pl: recaptcha, Google térkép, form, YouTube videó), vagy a honlap a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

 

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS

 

A használt cookie-val kapcsolatos adatvédelmi információkat az alábbi táblázat foglalja össze:

 

Cookie típusa Adatkezelés jogalapja Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama
Munkamenet cookie-k A 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés A honlap megfelelő működésének biztosítása A munkamenet lezárásáig tartó időszak
Használatot elősegítő cookie-k Az Ön hozzájárulása A felhasználói élmény javítása, a honlap használatának kényelmesebbé tétele A munkamenet lezárásáig tartó időszak 12 hónap
Google Analytics Az Ön hozzájárulása Információ gyűjtése oldalunk használatával kapcsolatban 2 év utolsó munkamenettől számolva

 

Az adatkezelés, jogalapja, időtartama, adatkezelő személye, érintett jogai

  1. A cookie-k használatakor alkalmazott adatkezelés jogalapja:az érintett önkéntes hozzájárulása, melyet az érintett aktív, tevőleges magatartásával, az „elfogadom” gombra kattintással adott meg a cookie használatról szóló rövid tájékoztatás felugrásakor.
  2. A cookie-k használatakor alkalmazott adatkezelés időtartama:Sütinként eltérően a fenti táblázatokban foglaltaknak megfelelően.
  3. A cookie-k használatával összefüggően a weboldali adatkezelésre jogosult:A Győrvári Béri Balogh Ádám Általános Iskola az adatokat az általa megbízott munkavállalók ismerhetik meg, valamint a Google Analytics.
  4. Az érintett jogai:Az érintett kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, a személyes adatainak helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását, továbbá bármely időpontban visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását. A Győrvári Béri Balogh Ádám Általános Iskola az érintettek kérelmeire indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül válaszol, és ha az érintett bármely kérelmének nem tesz eleget, indokolnia kell döntését. Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy a rendőrségi adatkezelő szerv a személyes adatait kezeli, akkor célszerű az adatvédelmi tisztségviselőt keresni panaszával. A panasza minden esetben kivizsgálásra kerül.

 

Weboldalon megjelenített kép- és videófelvételek

Weboldalunkon rendszeresen beszámolunk a településünket érintő rendezvényekről, eseményekről, programokról, amelyek kapcsán kép és videofelvételeket is megjelentetünk. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a weboldalunkon megjelentetett kép- és videófelvételek tartalma ne sérthesse mások személyiségi jogait vagy jogos érdekeit, s azok jogszerű felhasználására engedéllyel, felhatalmazással rendelkezzünk minden esetben.

Az adatkezelés célja

A weboldal látogatóinak tájékoztatása.

Az adatkezelés jogalapja

Önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján.

A kezelt adatok köre

A felvételeken szereplő, beazonosítható, felismerhető természetes személyek képmása.

Az adatkezelés időtartama

Az érintett hozzájárulása visszavonásáig, illetve az adott tartalom weboldalunkról történő törléséig.

Jogérvényesítés

Adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást fenti elérhetőségeinken vagy az adott rendezvény. program szervezőjétől, amennyiben nem iskolánk szervezte azt.

Adatai törlését is kérheti, s kérésére azokat a felvételeket, amelyeken beazonosítható, felismerhető, weboldalunkról eltávolítjuk.

Kik ismerhetik meg az adatokat?

A weboldalunkon nyilvánosságra hozott információkat bárki megismerheti, megtekintheti, aki meglátogatja az oldalt.

 

 

Ha a panaszára kapott válasz ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy az adatkezelő szerv kezeli az adatait, vagy közvetlenül az adatvédelmi hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu). Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

[1] Google Analytics: weboldalunk látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szerverek segítik (www.google.com/analytics/). A Google által használt külső süti általi adatkezelésről a http://www.google.com/intl/hu/policies címen kérhető bővebb tájékoztatás.

[2] Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu ,

Edge: Beállítások -> Speciális beállítások -> Cookie -k („Cookie-k engedélyezése” / „Az összes cookie blokkolása” / “Csak a külső cookie-k blokkolása” vagy: F12 – Hibakereső – Cookie-k

IE11:  https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies ;

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/260971/description-of-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

YouTube közösségi irányelvek: https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/