FELHÍVÁS a Győrvári Béri Balogh Ádám Általános Iskolába történő beíratásra

A Győrvári Béri Balogh Ádám Általános Iskola beiskolázási körzetébe tartozó települések:

Andrásfa, Győrvár, Hegyhátszentpéter, Oszkó, Olaszfa, Pácsony, Petőmihályfa

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2024/25. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

 

2024. április 18. (csütörtök) 08:00-18:00 óra között, és április 19. (péntek) 08:00-16:00. óra között.

 Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

 

Beiratkozás helye: Győrvári Béri Balogh Ádám Általános Iskola igazgatói iroda

Az első évfolyamra történő beíratáskor hozni kell:

a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt és

– az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást,

– diákigazolvány igényléshez, az okmányiroda által kiállított NEK adatlapot

– sajátos nevelési igény igazolását

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a szülő a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslati kérelemmel.

Iskola címe: 9821 Győrvár, Balogh Á. u.14.

A beiratkozással kapcsolatos információt a 94/ 574-031-es telefonszámon adunk.

 

A felhasználói útmutatók a KRÉTA Tudásbázis oldalán is elérhetővé váltak, a beiratkozás folyamatának oktató videója itt érhető el.

Továbbá felhívjuk szíves figyelmeteket az Nkt. 72. § (1a) bekezdésében foglaltakra:

„A szülő kötelezettsége, hogy a nevelési-oktatási intézménnyel óvodai vagy tanulói jogviszonyban álló, cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, fokozott kockázatú allergiás betegséggel diagnosztizált gyermeke fokozott figyelmet igénylő egészségi állapotáról és a megteendő sürgősségi intézkedésekről

  1. a)a beiratkozással egyidejűleg, vagy
  2. b) a diagnózis ismertté válását követően haladéktalanul

tájékoztassa a nevelési-oktatási intézményt, továbbá köteles gondoskodni arról, hogy az életmentő gyógyszert a gyermek, tanuló mindig tartsa magánál.”

 

Általános iskolai beiratkozás 2024 folyamatának oktató videója

 

Szülői tájékoztató letöltése

Általános iskolai beiskolázás FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ letöltése