FELHÍVÁS a Győrvári Béri Balogh Ádám Általános Iskolába történő beíratásra

 

A Győrvári Béri Balogh Ádám Általános Iskola beiskolázási körzetébe tartozó települések:

Andrásfa, Győrvár, Hegyhátszentpéter, Oszkó, Olaszfa, Pácsony, Petőmihályfa

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2023/24. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

 

2023. április 20. (csütörtök) 08:00-18:00 óra között, és április 21. (péntek) 08:00-18:00. óra között.

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Beiratkozás helye: Győrvári Béri Balogh Ádám Általános Iskola igazgatói iroda

Az első évfolyamra történő beíratáskor hozni kell:

a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt és

– az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást,

– diákigazolvány igényléshez, az okmányiroda által kiállított NEK adatlapot

– sajátos nevelési igény igazolását

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a szülő a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslati kérelemmel.

Iskola címe: 9821 Győrvár, Balogh Á. u.14.

A beiratkozással kapcsolatos információt a 94/ 574-031-es telefonszámon adunk.

 

Szülői tájékoztató_letöltése